Lite varianter på Svarning

Uppsättning för att kopiera en radie

Mallen i 4 mm plåt.

Radien färdigsvarvad.

Insticksslipning

Invändig slipning eller putsning